Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
Huis van Jade Wellness Praktijk verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens (postcode, straat, huisnummer, woonplaats)
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer (vast, mobiel)
• E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Huis van Jade Wellness Praktijk verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Huis van Jade Wellness Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Voor het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we gegevens bewaren
Huis van Jade Wellness Praktijk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen met anderen
Huis van Jade Wellness Praktijk deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Huis van Jade Wellness Praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Huis van Jade Wellness Praktijk maakt op de website geen gebruik van cookies van derde partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nadia.monsfort@huisvanjade.nl. Huis van Jade Wellness Praktijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Huis van Jade Wellness Praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nadia.monsfort@huisvanjade.nl

Contactgegevens
De contactgegevens van Huis van Jade Wellness Praktijk vindt u op onze website.